MOŻLIWE RAZEM

Ty i iCC to 80% więcej szans dla natury.

Dążymy do przezwyciężenia zmian klimatycznych do 2050 r.

Fakty:

W skali globalnej większość naszego zapotrzebowania na energię zaspokajamy w sposób niezrównoważony. Spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa, uwalnia gazy cieplarniane do atmosfery, powodując globalne ocieplenie, które jest motorem zmian klimatycznych.

ALSO NEED

Co musimy zrobić, aby przeciwdziałać zmianom klimatu?

.

Musimy myśleć perspektywicznie i odpowiedzialnie, zajmując się źródłem problemu - nadmierną emisją gazów cieplarnianych. Do 2050 r., dzięki penetracji odnawialnych źródeł energii na dużą skalę, możemy zmniejszyć emisję szkodliwych gazów o 80%, zatrzymując ocieplenie klimatu.

Jak będziemy produkować energię w 2050 roku?

Razem jest to możliwe

Kiedy kupujesz produkt lub usługę iCC, partner iCC inwestuje część swoich zysków w projekty związane z energią odnawialną, aby pomóc nam w walce ze zmianami klimatycznymi.