MANIFESTO

Jesteśmy pokoleniem, które przezwycięży zmiany klimatyczne.

Nowa Generacja - International
Carbon Cycle

Każde pokolenie po czymś poznajemy. To my przezwyciężymy zmiany klimatyczne.

. W obliczu takiego wyzwania łatwo jest czuć się bezradnym, ale tak nie musi być! Nasze decyzje i działania, jak np. to, co kupujemy, mają ogromną moc i wpływają na życie wielu ludzi na całym świecie.

. MANIFESTO Górskie siedliska, tropikalne lasy deszczowe i rafy koralowe mogą zniknąć bez śladu.  Ocieplenie i zakwaszenie mórz może zdewastować cały ekosystem morski. Do 2050 roku jeden na trzy gatunki może wyginąć.

. Jako część natury nie jesteśmy odporni na skutki zmian klimatycznych. W 2011 roku setki milionów istnień ludzkich było zagrożonych, a 150 000 osób zginęło z powodu zmian klimatycznych.

. Aby uporać się ze zmianami klimatu, musimy zająć się źródłem problemu - nadmierną emisją gazów cieplarnianych. Do 2050 r., dzięki masowemu upowszechnieniu odnawialnych źródeł energii, możemy zmniejszyć emisję szkodliwych gazów o 80%, zatrzymując ocieplenie klimatu.

. Ale potrzebujemy ciebie, twojego brata, twojej siostry, twoich przyjaciół, nas wszystkich! Kiedy kupujesz produkty i usługi iCC, część zysku partnera iCC jest przekazywana na projekty związane z energią odnawialną, aby pomóc nam przezwyciężyć zmiany klimatyczne.

W ten sposób produkty i usługi iCC, w 100% neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, robią prawdziwą różnicę.

Bądź iCC, rozpocznij walkę już dziś!

.