Imprint

The contents of the web sites of company are to be interpreted according to the original wording, without changes.

iCC to zarejestrowana marka Green Cross Hungary.

Stronę utrzymuje: Green Cross Hungary
Adres: H-1023 Budapeszt, ul. Frankel L. 42-44, Węgry
Numer rejestracyjny firmy: 01-02-0006012
Numer identyfikacji podatkowej: HU18062465
Adres e-mail: hello(at)youandicc.com

Jak się z nami skontaktować?
Zostaw wiadomość: https://youandicc.com/icc-stories
Klub: https://youandicc.com/club/join/
Internet: www.youandicc.com
Eksperci: https://youandicc.com/team/experts
Operacje i rozwój serwera: Green Cross Hungary

Green Cross Hungary publikuje informacje, dokumenty lub inne materiały pisemne na swojej stronie internetowej wyłącznie w celach informacyjnych.

Green Cross Hungary informuje, że przeglądanie jej stron internetowych oznacza również akceptację następujących warunków:

- Strony internetowe iCC (Międzynarodowy Cykl Węgla) oraz ich zawartość są chronione prawem autorskim. Wyłącznie Green Cross Hungary ma prawo do korzystania z powiązanych praw.

- Logo iCC, nazwy produktów iCC oraz inne nazwy handlowe zawarte na stronie internetowej są znakami towarowymi Green Cross Hungary.

- Zabrania się korzystania, reprodukcji, przekazywania, rozpowszechniania, zmieniania lub przechowywania zawartości stron internetowych w jakiejkolwiek formie, w całości lub części, bez uprzedniej pisemnej zgody Green Cross Hungary. Green Cross Hungary jednak umożliwia przechowywanie lub drukowanie zawartości tych stron internetowych na własnym komputerze w celu osobistego użytku jako formy bezpłatnego wykorzystania.

- Zawartość stron internetowych iCC należy interpretować zgodnie z oryginalnym brzmieniem, bez zmian. Może się zdarzyć, że strony zostały zmienione niezależnie od woli lub kontroli Green Cross Hungary, dlatego - chyba że przepisy prawa stanowią inaczej - iCC lub Green Cross Hungary nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za dokładność, wiarygodność, aktualność lub treść stron internetowych wyświetlanych w odniesieniu do dostępnych na stronie informacji, dokumentacji lub innych materiałów pisemnych.

- Green Cross Hungary zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub przekształcania stron internetowych w dowolnym czasie, ograniczania lub zakończenia dostępności stron. Green Cross Hungary nie gwarantuje niezakłóconego ani bezbłędnego dostępu do stron internetowych. Green Cross Hungary wyraźnie odrzuca odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z nieupoważnionego dostępu do strony głównej, informacji, dokumentacji lub innych materiałów pisemnych dostępnych na niej, niewłaściwego stanu strony internetowej do użytku, niewłaściwego działania, wad, problemów z działaniem lub niejasności.

- iCC lub Green Cross Hungary nie ponoszą odpowiedzialności za treści ustalane, przesyłane, przechowywane, udostępniane lub publikowane przez osoby trzecie, do których odnoszą się lub na które wskazują strony internetowe Green Cross Hungary.

- Niektóre strony Green Cross Hungary mogą zawierać przepisy inne niż obecne wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dlatego warunkiem korzystania z określonych usług jest świadomość obowiązujących wymagań i warunków użytkowania.